سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساده رنگ

زندگی را ورق بزن

جعبه خاک گرفته..

جعبه ای گرفته خاک

مأمن سال ها

نوجوانی ذهن 

و بی پروایی دل

عقل کم داشت آن وقت ها

قمار  عشق می کرد

دل به دریا میزد

غرق میشد

زنده میشد

و باز

این دور باطل را

تکرار میکرد

عادت داشت

به کش آمدن روزهای کوتاه زمستان

وقتی که عاشق بود

و دوست داشت

وقتی

روزهای بلند تابستان

گاهِ بازی های کودکانه

گاهِ نقاشی های  ناشیانه

آب میرفت

به کوتاهی یک ثانیه...

جعبه خاک گرفته

باز کردنش با من است

تا خدا کی درش را ببندد....


+ نوشته شده در شنبه 92/2/14 ساعت 1:44 صبح توسط راحیل نظر