سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساده رنگ

زندگی را ورق بزن

یاد نگاه

پرسه می زنم

میان همهمه ی آرام دیروز

و نگاه کوه هایی

در انتهای خیابان

گاهی 

یک بار قسمت می شود

نگاهی

که به یادت بماند

از پس سال ها

و تو غرق در "چرا "های خود

به قد کوچکی همان سال ها

بمانی

گیس های بافته ی 6 سالگی ات

همین وقت ها

بیشتر یادم می اید...


+ نوشته شده در یکشنبه 91/11/15 ساعت 7:56 صبح توسط راحیل نظر


رج های نفسم(دار دنیا)

می بافم..دار دنیا را

رد مصیبت هایش

روی قلبم پیداشت

هر رج، نفسم 

تنگتر

دار دنیا 

آویز خودش

خستگی

از بازی و بازیچگی

روی روحم پیداست

بازی این دنیا

سخت تر از روح من است

ببین خراش های دلم 

پیداست

کمی که بگذرد

با این دار دنیایی

که بافته ام

خفه خواهم شد...


+ نوشته شده در یکشنبه 91/11/1 ساعت 2:3 عصر توسط راحیل نظر