سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساده رنگ

زندگی را ورق بزن

بازی نگاه..

این صدا

این صدای ساده ی سکوت تو

مهلتی است

برای آرزو کردنم

وآهنگ بی صدای پلک های تو

که بی مقدمه

می پرد

میان موج ممتد نگاه تو

فرصتی است 

برای عاشقی

برای ذوق کردن یواشکی

همین دوباره که نگاه تو 

وصل می شود

نگاه من

سمت زمین زیر پای تو

جذب میشود

قندان گل سرخی را

میدهم به دست گرم تو

و بعد...

 "عزیزم"

"چایی سرد می شود..."

 


+ نوشته شده در شنبه 92/3/11 ساعت 2:26 صبح توسط راحیل نظر