سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساده رنگ

زندگی را ورق بزن

سمفونی زندگی

اگر همه بالا و پایینی های زندگی را نت موسیقی تصور کنی...چه صدای گوش خراشی می شود! ولی اگر برای هر کدام قطعه ای بسازی می شود سمفونی زندگی!

برای همین است که باید هر کدام از اتفاقات را جدا جدا نگاه کرد.باید برای هر کدام جداگانه تفکر کرد و درس ها را یکی پس از دیگری پاس کرد. 

هر وقت وهر سال وقتی به پشت سر نگاه میکنی ، تازه متوجه می شوی یک آدم دیگری شده ای. و همیشه میگویم "باورت نمی شود این تو بودی که این ها را پشت سر گذاشتی"

چه زیبا رد همراهی خدا و صبر را در زندگی ،جاری میبینی...

این خداست که سمفونی زندگی را این گونه رقم زده است....هر قطعه را به هنرمندی بنواز...


+ نوشته شده در دوشنبه 94/9/30 ساعت 4:20 صبح توسط راحیل نظر